Amacımız

“Eleştirel düşünen, kendisine ve ülkesine karşı sorumluluk sahibi, yaşam boyu öğrenen, öz güveni gelişmiş, kendi duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen, yaratıcı, sorgulayıcı, karşılaştıkları engellerle başa çıkabilen, mutlu, güvenli, kendi kültürünü özümsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyeti benimsemiş ve farklı kültürlere anlayışlı, akademik alanda çağdaş bilimin gereklerini yerine getiren, TYT ve AYT’de başarı gösterip ülkemizdeki ve dünyadaki iyi üniversitelere yerleşen bireyler yetiştirmektir.