Teknolojik Eğitim

Okulumuzda derslikler sınıf içi her türlü görsel çalışmayı mümkün kılan kablosuz internet erişim sistemi, projeksiyon, akıllı tahta, ses sistemi ve 3D teknolojik donanımıyla öğrencilerimizin hizmetindedir.

Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı, bilgisayar teknoloji ve yabancı dil sınıfları öğrencilerimizin deneyerek,görerek ve bilerek eğitim yapmasına olanak sağlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi ile yapılan protokol sonucunda öğrencilerimiz bu okulun “matematikte materyal geliştirme” derslerine katılarak matematik dersini hem üniversite ortamını tecrübe ederek hem de görselleştirerek öğrenmektir.