Rehberlik

 

Kuzey Kolejinde bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencinin kendini tanıması, kendini geliştirmesi, kişiler arası ilişkilerini düzenleyecek beceriye sahip olması, kendini açıkça ifade edebilmesi ve empatik düşünme becerisini geliştirmesine yönelik yapılır.

Ergenlik sorunları, ailevi problemler, arkadaşlık ilişkileri, duygusal gelişim problemleri, kişilik sorunları v.b. konularda rehberlik servisimiz öğrencilerimize ve velilerimize destek vermektedir.

Kuzey Kolejinde mesleki rehberlik çalışmaları, bireyin kişisel özelliklerini, tutumlarını, ilgilerini, yeteneklerini, amaç ve sınırlılıklarını tanıyarak bu özellikleri ile meslekler arasında gerçekçi bir ilişki kurmasına yardımcı olmayı amaçlar.

  • Etkin çalışma yöntemleri
  • Motivasyon çalışmaları
  • Zamanı etkin kullanmaya yönelik çalışmalar
  • Eğitsel grup çalışmaları
  • Okul ve meslek seçimiyle ilgili çalışmalar
  • Başarı takip çalışmaları
  • Problem Çözme Becerisi
  • Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları

yapılan çalışmalar arasındadır.