Eğitim Modeli

Farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerle eğitim modelimizi belirlemek için uzun süren bir ARGE çalışması yapmaktayız. Bu modelle, bütüncül bir perspektifle eğitimin zihinsel, duygusal ve fiziksel boyutları olduğunu ortaya koymaktayız.

Bu model; eğitimin merkezinde var olan insanı tüm yönleriyle bilimsel ve sistematik olarak anlamaya ve analiz etmeye çalışır. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini artırmak için “sonuç odaklı” değil, “süreç odaklı” anlayışla hareket etmekteyiz. Öğrencilerimize “yaparak, yaşayarak öğrenme” felsefesini benimsetmeyi amaçlamaktayız.

Bu doğrultuda yıl içinde sosyal ve kültürel gezilerle öğrencilerimizin sosyalleşerek öğrenmelerini şiir dinletisi, bilgi yarışması, münazara gibi etkinliklerle de öğrencilerin bireysel yönlerini ortaya çıkartarak kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamaktayız. TYT ve AYT hazırlık programı alanında uzman öğretmelerimizle 9,10, 11 ve 12. sınıflarda TYT-AYT soru tekniğine paralel, özgün sorularla ders içinde deneme sınavları uygulayarak öğrencilerin sınav tekniklerini 9. sınıftan itibaren geliştirmelerini hedeflemekteyiz.