Akademik Çalışmalar

Akademik Kurul

Üniversite hazırlık çalışmaları 9. Sınıftan itibaren başlar. Bu amaçla, TYT/AYT sürecinde öğrencilerin ve öğretmenlerin gerekli sınav hazırlıklarını yürütmeleri, sınav sonuçlarına göre değerlendirmelerin ve önlemlerin alınması, okulun ulusal sınavlarda başarısının arttırılması amacıyla YKS Akademik Kurul yıl boyunca çalışmalarını sürdürür. TYT-AYT konusunda okul içinde izlenecek her türlü stratejiyi belirler ve uygulanmasını sağlar, TYT-AYT konularını okul müfredatına entegre ederek konuların eş zamanlı işlenmesini sağlar, rehber öğretmen iş birliğiyle öğrencilere bireysel hedefler vererek, öğrencilerin bu hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlar, deneme sınavları sonrasında sınıf seviyeleri bazında belirlenen stratejiye göre öğrenciler Akademik Kurula davet edilir, sınav başarılarının kurul eşliğinde değerlendirmesi yapılır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik, ilgili sınav sistemi hakkında istatistiksel veriler doğrultusunda bilgilendirici toplantılar yapar ve bültenler hazırlar.

Hafta İçi Etüt Çalışmaları

Lise sınıflarında Türk Edebiyatı-Dil Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden yapılan sınavlardan sonra %70 barajı altında kalan öğrenciler için cuma günleri 16:00-17:00 saatleri arasında etütler yapılır.

Hafta Sonu Etüt Çalışmaları

Cumartesi günleri, öğrencilerin pekiştirmek istediği konularda okulumuzun öğretmenleri ile birebir etüt çalışması, soru çözümü ve deneme testleri yapılarak üniversiteye giden yolda bilgi eksikleri giderilir.

Soru Çözüm Saati

Okul saatleri içinde 11 ve 12. Sınıf öğrencileri haftada üç ders saati sınıflarda branşlarına göre yerleşen branş öğretmenlerini ihtiyaçları doğrultusunda ziyaret ederek, gerek konu anlatımı gerek soru çözümü konusunda bireysel etüt alırlar.

Ödev Sistemi

Eğitim öğretim süreçlerinin önemli bir parçası olan ödevler öğrencilerimizin sınıfta öğrendiklerinin pratiğini yapmaya, öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya yardım eden uygulamalardır. Okulumuzda ödevler önemli bir eğitsel etkinlik olarak görülmektedir. Bu nedenle derslerin kazanımlarına uygun, öğrenciyi düşünmeye iten ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ve farklılaştırılmış öğretim ilkelerine uygun ödevler verilmesi amaçlanır. Ödevler her akşam velilere sms olarak bildirilerek, çalışma denetiminin yapılması sağlanır.

Ara Tatil Ödevleri / Yaz Tatili Ödevleri

Öğrencilerin yıl içinde öğrendiği bilgileri pekiştirmeleri ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaları için şubat tatili ve yaz tatilinde yaş seviyesine göre değişiklik gösteren tatil çalışması verilir