Atatürk'cü Düşünce

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünden yola çıkan Kuzey Koleji aklın ve ilmin rehberliğinde Türk kültürünü çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir.

Kuzey Koleji ailesi Atatürk’ün sunduğu bu değerlere sahip çıkmakta, bu yüce değerleri Atatürkçülük adına yapılan etkinlik - proje ve çalışmalarıyla yaşatmaktadır. Atatürk’ün bilim-fen ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalar öğrencilerimize anlatılmakta ve rehberlik etmektedir.